TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

QUE FEM

Que fem?

Un equip de professionals s’encarrega de donar resposta a les necessitats específiques dels nostres clients, estudiant al detall cada projecte, amb l’ajuda de proveïdors i col·laboradors.

Disposem de tot tipus de tecnologia en telers circulars, ketten i  tricotoses rectilínies.  Des de les galgues més gruixudes per fabricar complements fins a les més fines (galga 44).

Els tints i acabats s’escullen en funció del tipus de maquinària idònia per a cada composició. També és indispensable la correcta certificació mediambiental de tots ells.

Pel que fa als laminats, disposem de diferents opcions de cilindres per a l’òptima aplicació de l’adhesiu PUR. D’això depèn la resistència dels soft-shell per no presentar deslaminacions després dels cicles de neteja industrial (EN ISO 15797:2018).

Les membranes es seleccionen en funció de les necessitats sol·licitades, essent les més comunes les de TPU, PU, PES y PTFE.

L’objectiu és simplificar allò complicat